Trước khi lựa chọn một phong cách hay xu hướng thiết kế nhà cửa thì việc